เกี่ยวกับเรา

Hero Slide
บริษัทไทยเลียนหวังเทคโนโลยี จำกัด ประกอบกิจการจัดทำเว็ปไซต์ และบริการอินเตอร์เน็ต (internet service)เป็นธุรกิจหลัก ให้บริการทางด้านออนไลน์ มาร์เก็ตติ้งครบวงจรแบบ 360องศามุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการรวมถึงิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสินค้าและประเมินสถานการณ์ทางการตลาดสินค้าที่จะขายและส่งออกไปสู่ประเทศจีนโดยช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มมุลค่าทางธุรกิจและ ช่วยองค์กรของลูกค้าให้ที่เติบโตและมุ่งสู่การพัฒนาธุรกิจในระยะยาว
ไทยเหรียญหวัง ทำการตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าชาวจีนหลากหลายช่องทางและครบถ้วน โดยมีบุคลากรทีมงานผู้เชียวชาญจำนวนมากรวมถึงการมี ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจในประเทศจีนอยู่เป็นจำนวนมาก ที่จะสามารถช่วยกระจายข้อมูลสินค้า การโฆษณา และข่าวสารผลิตภัณฑ์เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงให้ลูกค้าทุกฝ่ายได้รับบริการที่น่าพอใจและประสบการณ์อันดีเยี่ยม ทั้งนี้ก็ด้วยอาศัยหลักการของการเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Sidebar Menu